About Store Forum Documentation ContactPost Reply 
Disturbia Games looking for a programmer c++
Author Message
Koniu Offline
Member

Post: #1
Disturbia Games looking for a programmer c++
[eng]
Amateur group Disturbia Games, creator of the game Slincer: Preludium and The Apocalypse: Slincer, looking for a programmer c++.
Tools developer, scripts developer, AI Programmer, mechanics programmer
At the moment, DG recruits Programmer scripts and mechanics.

Script Programmer:
Requirements:
- Good / Very Good knowledge of c++
- At least good knowledge of scripting language LUA
- Knowledge of object-oriented programming issues

Responsibilities:
- Implementation of the script to the engine and putting them in the game
- Stay in touch with the project manager and lead developer

We offer:
- Work in a creative and full of enthusiasm team
- Work on interesting projects
- Possibility of further development

Mechanics developer:
Requirements:
- Good / Very Good knowledge of c++
- Knowledge of object-oriented programming issues
- Knowledge of the English language (communicative level in order to read the documentations)

Responsibilities:
- Implementation of the elements to the game mechanics
- Participation in mechanics researching
- Create buglists engine
- Stay in touch with the project manager and lead developer

We offer:
- Work in a creative and full of enthusiasm team
- Work on interesting projects
- Possibility of further development

CV, sample code, and (optionally) cover letter, please send an e-mail: konicki.jakub@gmail.com or konicki.jakub@disturbiagames.com
If you have questions I invite you to:
gg: 6840925

We will contact you with any serious candidate.

[pl]

Amatorska grupa Disturbia Games, twórca gry Slincer: Preludium i The Apocalypse: Slincer, poszukuje programisty c++.
Programista narzędzi , Programista skryptów , Programista AI , Programista mechaniki
Na chwilę obecną DG rekrutuje Programistów skryptów i mechaniki.

Programista skryptów:
Wymagania:
- Dobra/Bardzo Dobra znajomość języka c++
- Przynajmniej dobra znajomość języka skryptowego LUA
- Znajomość zagadnień programowania obiektowego

Obowiązki:
- Implementacja skryptów do silnika i wdrożenie ich do gry
- Stały kontakt z project managerem i głównym programistą

Oferujemy:
- Pracę w kreatywnym i pełnym zapału zespole
- Pracę nad ciekawymi projektami
- Możliwość dalszego rozwoju

Programista mechaniki:
Wymagania:
- Dobra/Bardzo Dobra znajomość języka c++
- Znajomość zagadnień programowania obiektowego
- Znajomość języka angielskiego (w stopniu komunikatywnym i umożliwiającym czytanie dokumentacji silnika)

Obowiązki:
- Implementacja elementów mechaniki do gry
- Udział w researchingu mechaniki
- Tworzenie buglist’y silnika
- Stały kontakt z project managerem i głównym programistą

Oferujemy:
- Pracę w kreatywnym i pełnym zapału zespole
- Pracę nad ciekawymi projektami
- Możliwość dalszego rozwoju

CV, próbki kodu i (opcjonalnie) list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: konicki.jakub@gmail.com ; konicki.jakub@disturbiagames.com
W razie pytań zapraszam:
gg: 6840925

Skontaktujemy się z każdym poważnym kandydatem.


You can read about us on our official website: http://www.disturbiagames.com
Temporarily only PL.
(This post was last modified: 04-29-2010 05:40 PM by Koniu.)
04-29-2010 05:39 PM
Visit this user's website Find all posts by this user Quote this message in a reply
Koniu Offline
Member

Post: #2
RE: Disturbia Games looking for a programmer c++
Oferta nadal aktualna, poszukujemy osób na stanowiska: Główny programista, programista mechaniki.
05-14-2010 09:40 PM
Visit this user's website Find all posts by this user Quote this message in a reply
Koniu Offline
Member

Post: #3
RE: Disturbia Games looking for a programmer c++
Zostało jedno miejsce - Główny programista
It was a place - Lead Programmer

Contact: konicki.jakub[at]disturbiagames.com
Skype: disturbiagames.koniu (Available since June 2010)
GG: 6840925
05-15-2010 02:19 PM
Visit this user's website Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply